insikt

insikten

insikter

insikterna

Substantiv
En full förståelse av sambanden

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)