inseende

inseendet

(-)(-)
Substantiv



inse

inser

insåg

insett

inse

Verb

Synonymer