industri

industrin

industrier

industrierna

Substantiv
näringsväsen
industri
Visa bild Fotograf: GK tramrunner229
Industri (av latinets industria, flit, sysselsättning) är framställning av produkter genom att råvaror förädlas.

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Synonymer

Möjliga synonymer