induktion

induktionen

induktioner

induktionerna

Substantiv
teknik
induktion
innebär att en elektrisk ström alstras (induceras) i en elektrisk ledare, om ett magnetfält i dess närhet varierar.

härledning av det allmänna ur det enskilda