impuls

impulsen

impulser

impulserna

Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

teknik