impressionist

impressionisten

impressionister

impressionisterna

Substantiv
konst
anhängare av en konstskola under slutet av artonhundratalet som i målningarna ville ge intryck av reflekterande ljusimpressionist

impressionists

Substantiv
konst
anhängare av en konstskola under slutet av artonhundratalet som i målningarna ville ge intryck av reflekterande ljus

impressionist

Adjektiv
relating to or characteristic of impressionism
  • "impressionist music"

Synonymer

Impressionist

Adjektiv