imagination

imaginations

Substantiv
Vanligast
förmågan att tänka sig saker
  • "popular imagination created a world of demons"
  • "he could still hear her in his imagination"

Synonymer

Möjliga synonymer

Vanlig
en upplevelse man formar utan yttre intryck

Synonymer

Möjliga synonymer

Vanlig
förmågan att komma på lösningar på problem

Synonymer

Möjliga synonymer