idealisering

idealiseringen

idealiseringar

idealiseringarna

Substantiv
filosofi
Idealisering innebär en förenkling av verkligheten till en modell på vilken en känd teori kan tillämpas.