hyresgäst

hyresgästen

hyresgäster

hyresgästerna

Substantiv
allmänt

Synonymer