hindi

(-)(-)(-)
Substantiv
lingvistik språk
Hindi (हिन्दी, ibland हिंदी) är det mest talade språket i Indien och därmed ett av världens största språk. Hindi talas mestadels i norra och centrala Indien. Det är det viktigaste officiella språket och Indiens unionsregerings "nationella språk". Hindi utgör del av ett dialektkontinuum inom de indoariska språken, avgränsat i nordväst och väst av punjabi, sindhi och gujarati, i söder av marathi, i sydöst av oriya, i öster av bengali och i norr av nepali.
Hindi

Substantiv
lingvistik
the most widely spoken of modern Indic vernaculars; spoken mostly in the north of India; along with English it is the official language of India; usually written in Devanagari script

Hindi

Adjektiv

Synonymer