hicka

hickan

(-)(-)
Substantiv
anatomi
Hicka (latin: singultus) betecknar oönskade, upprepade medfödda reflexsammandragningar i mellangärdet. Den plötsliga luftströmmen ner i lungorna får stämbanden att slå ihop varvid det hickande ljudet uppstår.

Man vet inte säkert varför hicka uppstår, men vissa aktiviteter såsom att under en längre tid utsatts för kyla, äta hastigt, skratta, dricka kall dryck tillsammans med varm mat, äta mycket varm eller starkt kryddad mat, nikotin eller att hosta kan orsaka hicka.
hicka

hickar

hickade

hickat

hicka

Verb

Tesaurus (relaterade ord)