hemfall

(-)(-)(-)
Substantiv
juridik
Hemfall är ett juridiskt begrepp som används vid tillfällen där egendom «faller tillbaka» vederlagsfritt till den ursprungliga ägaren; normalt det offentliga i form av staten eller kronan.