helbrägdagörelse

helbrägdagörelsen

helbrägdagörelser

helbrägdagörelserna

Substantiv
medicin religion
Helande eller helbrägdagörelse innebär i traditionell bemärkelse detsamma som botande av sjukdomar, men brukar avse botande på övernaturlig väg, det vill säga en typ av under. Ett nyare besläktat begrepp är healing.