hedersbegrepp

hedersbegreppet

(-)(-)
Substantiv
hedersbegrepp
Heder eller ära är ett antropologiskt och sociologiskt begrepp kopplat till social status, och handlar om andra människors uppskattning av en människas personliga värde