hederlighet

hederligheten

hederligheter

hederligheterna

Substantiv
hederlighet
Heder eller ära är ett antropologiskt och sociologiskt begrepp kopplat till social status, och handlar om andra människors uppskattning av en människas personliga värde

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)