hed

heden

hedar

hedarna

Substantiv
botanik
hed
Hed är en typ av landskap (eller ekologisk biotop) som karaktäriseras av att det är beväxt endast med låga växter, som buskar och gräs, och alltså har inga eller endast ett fåtal träd.

Synonymer

Är en/ett

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
Hed

Namn

Hed

Namn