handräckning

handräckningen

(-)(-)
Substantiv
Enklare göromål

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

juridik
Åtgärd som företas av myndighet

Synonymer

Möjliga synonymer