handling

handlingen

handlingar

handlingarna

Substantiv
kontor
Ett officiellt dokument

Synonymer

Möjliga synonymer

  • "en troshandling"
  • "Vem har utfört den största kärlekshandlingen?"
  • "Krigshandling"

Synonymer

Möjliga synonymer

kultur
Handlingen är detsamma som händelseutvecklingen i en fiktionsberättelse av något slag, som en roman eller film. Till skillnad från ett förlopp i verkligheten är den ofta mer eller mindre medvetet konstruerad för att passa in i en dramaturgisk mall och kunna beskrivas som en enkel historia med tydlig början, mitt och slut.

  • "Filmen har en intressant handling"

Synonymer

Möjliga synonymerhandling

handlings

Substantiv
  • "the treatment of water sewage"
  • "the handling of prisoners"

Synonymer

Möjliga synonymer

sport
i fotboll
manual (or mechanical) carrying or moving or delivering or working with something the action of touching with the hands or the skillful use of the hands

Synonymer

Möjliga synonymer

handle

handle

handles

handled

handled

handling

Verb
  • "This blender can't handle nuts"

Synonymer

Synonymer

Synonymer

Synonymer