halvhet

halvheten

(-)(-)
Substantiv
En otillräcklig förmåga som gör att ngt inte utförs tillfredsställande

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)