habilitet

habiliteten

(-)(-)
Substantiv
Habilitering är ett begrepp som stammar ur samma latinska rot som habil; i denna mening betyder habilitera "att göra skicklig".

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)