hög

högen

högar

högarna

Substantiv
geografi
En upphöjning i marken

Synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

En mängd saker

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

En massa människor

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer
hög

högre

högst

Adjektiv
Med betoning på höjden
  • "..den ökande efterfrågan på livsmedel av hög kvalitet, som producerats med hänsyn till djurskydd eur-lex.europa.euÅ"
  • "En spänning som manifesteras i hög beredskap"
  • "En hög byggnad"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Hög ljudvolym
  • "Ett högt ljud"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Påverkad av narkotika
  • "Jag stötte på Eric igår, han var absolut hög och kunde knappt prata"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)