hålla

håller

höll

hållit

håll

Verb
Vanligast
se till att något/någon förblir i ett visst tillstånd
  • "Kommissionen, myndigheten och medlemsstaterna skall hålla all den information konfidentiell som enligt punkt 2 skall betraktas som konfidentiell, utom sådan information som måste offentliggöras för att skydda människors hälsa. eur-lex.europa.eu"
  • "hålla modet uppe"
  • "hålla någon nöjd"
Vanlig
Hålla tag i något

Synonymer

Vanlig vanliga uttryck
  • "hålla tal"

Synonymer

Vanlig
handla i enlighet med
  • "hålla lagen"
  • "hålla sitt löfte"
Vanlig
inte förstöras; klara sig

Synonymer