hängning

hängningen

hängningar

hängningarna

Substantiv
juridik
hängning
Hängning betecknar dödandet av en person genom att trä en spänd snara runt halsen på den. Detta sätt att döda en människa har länge varit en vanlig avrättningsmetod och självmordsmetod. Hängning har under seklerna ansetts så förnedrande och skymfligt att de dömda till och med bad om att få bli "benådade" till halshuggning vilket vanligtvis endast var förbehållet adliga, officerare, eller personer av högre stånd.

Synonymer

Är en/ett

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)