hängivenhet

hängivenheten

hängivenheter

hängivenheterna

Substantiv
  • "John Smith kommer att bli ihågkommen för sin osjälviska hängivenhet för saken"