hämning

hämningen

hämningar

hämningarna

Substantiv