hämnd

hämnden

hämnder

hämnderna

Substantiv
hämnd
en reaktiv eller straffande handling på en upplevd orättvisa eller missgärning. Hämnd är ett vanligt motiv till privat och samhälleligt straff, antingen för att "bli kvitt" eller enligt principen om lex talionis.


Bilden: Hamlet, i William Shakespeares drama, är besatt av att hämnas sin faders död.
"Prins Hamlet dödar kung Claudius" av Gustave Moreau.

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)