hämnas

hämnas

hämnades

hämnats

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
hämna

hämnar

hämnade

hämnat

hämna

Verb

Synonymer