hälsovård

hälsovården

(-)(-)
Substantiv
medicinhälsovård

Adjektiv