hälsa välkommen

hälsar välkommen

hälsade välkommen

hälsat välkommen

hälsa välkommen

Verb

Möjliga synonymer