grund

grunden

grunder

grunderna

Substantiv
Vanligast
skäl
  • "De flesta människor är där dom är på mycket goda grunder"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

underlag, grundval
  • "Historien har en grund av sanning"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

underbyggnad
  • "Den höga grunden till templets inhägnade område"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

grundval, förarbete
  • "Jag har belyst den roll familjen spelar för att lägga grunden till en god utbildning"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

bas,grundval
  • "Skyskrapan var byggd på en grund av solitt berg"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

orsak
  • "Det finns ingen grund för klagomål"
  • "Doktorns rapport gav ingen grund till oro"
allmänt; grundval, underlag
  • "Ryktet är helt utan grund"
  • "De lade grunden till huset"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

rätt, stöd, berättigande
  • "Det finns ingen grund för den sortens uppförande"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

sjöfart

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)grund

grundast

grundaste

Adjektiv