grad

graden

grader

graderna

Substantiv
allmänt, som måttenhet eller bildligt
 • "Patienten hade en andra gradens brännskada"
 • "Vatten kokar vid 100 grader Celsius"
 • "Det här jobbet fordrar en hög grad av skicklighet"
 • "En rät vinkel är 90 grader"
 • "De fanns vid 65 grader nordlig latitud."
 • "Vi kan kontrollera dem till en viss grad.6"
 • "Det är 90 grader i högra vinkeln."
 • "Detta jobb kräver en hög grad av kunskap."
 • "Vattens fryspunkt är 32 grader Fahrenheit."

Synonymer

Möjliga synonymer

utsträckning
 • "Hon var blyg, i en sådan grad att hon vägrade se upp."
 • "Sverige har i stor grad bidragit till dess utveckling."

Synonymer

Möjliga synonymer

grad, mått, mån
 • "Dett kan bara fungera till en viss grad."

Synonymer

Möjliga synonymer

rang
 • "Han har rekommenderats för befordring till generalmajors grad."

Synonymer

Har undergrupp

Möjliga synonymer

förkortning för 'degree' när ordet används som måttenhet
teknik
teknik, grad på arbetsstycke; en skarp kant som bildas efter borrning eller skärande bearbetning på arbetsstycke
 • "Efter att ha tagit bort graden är du redo för det sista steget: att finslipa skäreggen"

Synonymer

Möjliga synonymer

rang
 • "Det kommer att förbli svårt för kvinnor att stiga i graderna."

Synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

 • "Jag kan inte uppnå någon högre grad av entusiasm"
 • "Mediumet har uppnått en hög grad av effektivitet."grad

Substantiv
one-hundredth of a right angle

Synonymer