gränsmärke

gränsmärket

gränsmärken

gränsmärkena

Substantiv
gränsmärke
Visa bild Fotograf: Dalkvist
Gränsmärke, råmärke, gränsröse om det är ett röse, är ett på (och ibland under) jordytan anbragt tecken, som är till för att utvisa ett jordområdes gräns mot ett annat och som kan vara syftmärke för en rågång

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)