gräddfil

gräddfilen

gräddfiler

gräddfilerna

Substantiv
skämtsamt om speciellt körfält för en viss kategori av trafikanter, vanligen buss eller taxi men även makthavare. Även bildligt: "Ta gräddfilen till banken"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

mat
En mjölkprodukt som erhålles genom att tillsätta en viss typ av mjölksyrebakterier i grädde och filmjölk