glänsa

glänser

glänsade

glänst

gläns

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)