girighet

girigheten

(-)(-)
Substantiv
girighet
innebär ett överdrivet begär att samla ägodelar förenat med överdriven sparsamhet, vinningslystnad och snikenhet.
girighet

Substantiv

Möjliga synonymer