genljuda

genljuder

genljöd

genljudit

genljud

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)