gala

galan

galor

galorna

Substantiv
gala
Gala är ett högtidligt evenemang.

Bilden visar Fotbollsgalan

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
gala

gal

gol

galit

gal

Verb
gala
Det läte en tupp ger ifrån sig i arla morgonstund

gala

Adjektiv

Synonymer

Möjliga synonymer