gälla för

gäller för

gällde för

gällt för

gälla för

Verb