fullständiga

fullständigar

fullständigade

fullständigat

fullständiga

Verb

Tesaurus (relaterade ord)
fullständig

fullständigare

fullständigast

Adjektiv
  • "En fullständig brytning med det förgångna"
  • "Fullständig/t frihet/rättvisa/löfte"
  • "Han har fullständig kontroll över den här kvinnan"

Synonymer