frusta

frustar

frustade

frustat

frusta

Verb

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)