fromhet

fromheten

fromheter

fromheterna

Substantiv
  • "Han bad ständigt och lyssnade till Guds ord med enastående fromhet"