franska

(-)(-)(-)
Substantiv
lingvistik språk
franska
Ett av de största romanska språken och räknas som världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.
  • "Varför måste man kräva en obligatorisk översättning av begäran till ett annat lands officiella språk, om till exempel en finländare och en grek i gott samförstånd beslutar att sinsemellan sköta ärendet på franska? eur-lex.europa.eu"

Är del av

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

mat

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
fransk

Adjektiv