fraktgods

fraktgodset

(-)(-)
Substantiv
handel
fraktgods
Varor som fraktas på väg, vatten eller järnväg

Generellt:
Godstransport eller frakt är transport av gods, till skillnad från persontransport eller djurtransport.

Godstransport brukar delas in i styckegodstransport och transport av hela vagns- eller containerlaster.

Det finns flera olika transportmedel anpassade för godstransport, bland annat lastbil, lastfartyg, fraktflygplan och godståg.

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)