fräta

fräter

frätte

frätt

frät

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)