fräsa

fräser

fräste

fräst

fräs

Verb

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)