fosforescens

fosforescensen

(-)(-)
Substantiv
kemi
förmågan att utstråla ljus efter föregående belysning