formord

formordet

(-)(-)
Substantiv
lingvistik

Tesaurus (relaterade ord)