fluorescens

fluorescensen

fluorescenser

fluorescenserna

Substantiv
kemi
fluorescens
Visa bild Fotograf: A doubt
egenskapen hos vissa ämnen att själva utstråla ljus när de belyses