fjäsk

fjäsket

(-)(-)
Substantiv

Tesaurus (relaterade ord)