finnas kvar

finns kvar

fanns kvar

funnits kvar

Verb

Möjliga synonymer